BOOK COVER: Gyldendal / Thor Gotaas / Skimakerne.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Gyldendal Akademisk / Frode A. Innjord /Plan- og bygningsloven.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Universitetsforlaget / Serie.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Gyldendal / Frode Thuen /Utro.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Gyldendal Akademisk / Sverre Hoem / Ape2.0.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Universitetsforlaget / Per Fugelli / Døden skal vi danse.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Kommuneforlaget / Lars Gunnar Lingås / Over andres dørstokk.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Universitetsforlaget / Olav Njølstad (red.) / Nobelprisvinnere.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Kommuneforlaget / Espen Lynghaug / Fagopplæringsboka 2011–2012.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Høyskoleforlaget / Barbara Gentikow / Nye Fjernsynserfaringer.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Høyskoleforlaget / Repstad m.fl. / Å forske blant sine egne.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Høyskoleforlaget / Bjørn Holgernes / Dømt til frihet.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Høyskoleforlaget / Gripsrud m.fl. / Metode og dataanalyse.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Høyskoleforlaget / Farsund og Leknes / Norske byregioner.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: IJ-forlaget / Paul Bjerke / Journalistikkens vekst – og fall?

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Gyldendal Akakdemisk / Martinsen og Hagen /

Håndbok i kognitiv atferdsterapi for barn og unge

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Cappelen Damm Akademisk / seriedesign /

Vestens idéhistorie fra 750 f.Kr.–1945

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Cappelen Damm / Bratberg / Tekstanalyse for samfunnsvitere.

Cappelen Damm / Næss / Globografi.

© Kristin Berg Johnsen


 

BOOK COVER: IJ/Cappelen Damm / Vaagan og Barland / Entreprenørskap og ledelse i media.

IJ/Cappelen Damm / Morlandstø og Krumsvik/ Innovasjon og verdiskaping i lokale medier.

© Kristin Berg Johnsen

 

BOOK COVER: IJ/Cappelen Damm / Dahlstrøm / Kors på halsen?

© Kristin Berg Johnsen


 

BOOK COVER: IJ/Cappelen Damm / Dahlstrøm / Kors på halsen?

© Kristin Berg Johnsen


 


BOOK COVER: Cappelen Damm Akademisk

Kjos Fonn, 50 år med journalistutdanning

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Cappelen Damm / Egeberg / Minoritetsspråk og flerspråklighet

© Kristin Berg Johnsen


 

BOOK COVER: Gyldendal Akademisk / Gjerde / Taler og retorikk

© Kristin Berg Johnsen