BOOKCOVER: Kommuneforlaget / Per Egil Knudsen / Mat og musiske aktiviteter i SFO.

Kommuneforlaget / Per Egil Knudsen / Utelek og musiske aktiviteter i SFO.

© Kristin Berg Johnsen

BOOK COVER: Kommuneforlaget / Arnesen m.fl. / Bevegelsesglede i barnehagen.

Kommuneforlaget / Maanum / Mangfoldig naturglede i barnehagen.

© Kristin Berg Johnsen

BOKOMSLAG: Kommuneforlaget / Lars Maanum / Mangfoldig naturglede i barnehagen.

© Kristin Berg Johnsen