BOOK: Gyldendal Akademisk / Ben Furman / Jeg er stolt av deg!

Illustrations and design

© Kristin Berg Johnsen


 

Jeg har laget llustrasjoner og designet boken Jeg er stolt av deg! av Ben Furman.

Boken er gitt ut av Gyldendal Akademisk og er en bok i fem leksjoner i løsningsorientert

foreldreskap og barneoppdragelse.