ILLUSTRATION: Samferdselsdepartementet / NOU om Avinor.

Ministry of Transport and Communications/

NOU about Avinor, Cover

© Kristin Berg Johnsen

ILLUSTRATION: Tidsskrift for Norsk Jordmorforening / Magazine cover.

The Norwegian Association of Midwives

© Kristin Berg Johnsen

ILLUSTRATION: Kitchen

© Kristin Berg Johnsen