ILLUSTRATION: Bokmessa / Omslagsillustrasjon til messeprogram.

Book fair/ Cover for fair programme

© Kristin Berg Johnsen

ILLUSTRATION: Tidsskrift for Norsk Jordmorforening / Magazine cover.

The Norwegian Association of Midwives

© Kristin Berg Johnsen

ILLUSTRATION

© Kristin Berg Johnsen

ILLUSTRATION

© Kristin Berg Johnsen

ILLUSTRATION

© Kristin Berg Johnsen

ILLUSTRATION

© Kristin Berg Johnsen

ILLUSTRATION

© Kristin Berg Johnsen

ILLUSTRATION

© Kristin Berg Johnsen

ILLUSTRATION

© Kristin Berg Johnsen